Baanstatus

Baan open

Handicart

Wij beschikken over 3 handicarts, hiervan zijn er 2 voor mensen die in het bezit zijn van een gebruikerskaart van de Stichting Handicart en één ook voor individueel verhuur door de Golfbaan.
Onderstaande prijzen gelden voor zowel 9 holes als voor 18 holes en zijn hetzelfde voor leden en niet-leden met een handicart-pas.
In voorkomende gevallen hebben we dus de beschikking over 3 handicarts.

Kosten handicart:

Gebruik handicart van de Stichting Handicart.

9 holes en/of 18 holes
1 persoon met pas € 4,50
2 personen met pas in 1 kar € 9,00
1 met pas en 1 zonder pas € 13,50
1 of 2 personen zonder pas € 25,00

 

Gebruik Buggy’s van Kavel II.

9 holes en/of 18 holes
1 persoon met pas € 5,50
2 personen met pas in 1 buggy € 11,00
1 met pas en 1 zonder pas € 15,00
1 of 2 personen zonder pas 9 holes € 20,00 / 18 holes € 25,00

 

Lopend kun je een ronde van 9 holes lopen in 1 uur en 40 minuten en 18 holes in 3 uur en 20 minuten. Dat moet ook mogelijk zijn met een handicart. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de handicarts, is er voor 9 holes een omloopsnelheid van 2 uur en voor 18 holes een omloopsnelheid van 4 uur. Dit is inclusief in- en uitladen. Bij het reserveren van de buggy’s wordt hiervan uitgegaan.

Het kan zijn, dat leden tijdelijk niet lopend een golfronde kunnen spelen ten gevolge van een langdurige blessure of revalidatie. In dat geval kan betrokkene een tijdelijke pas aanvragen bij de consul (Jaap Muts). Dit is een pas met een einddatum.

Het reserveren van een handicart kan op verschillende manieren.
Hieronder vindt je stapsgewijs de mogelijkheden.

  1. Je wilt een ronde lopen/rijden en je belt naar de golfbaan om deze te reserveren (0299-416665) Je krijgt dan een van de medewerkers aan de lijn. Dit kan maximaal een week van tevoren. Je kunt het ook vermelden in de notities als je bij Chronogolf reserveert.
    Je moet bij het reserveren duidelijk aangeven of je reserveert voor 9 holes of 18 holes.
  2. Je doet mee aan een wedstrijd en dan biedt het reserveringssysteem wel de mogelijkheid om de buggy te boeken. Reserveren betekent in dit geval, dat je verzekerd bent van de handicart. De volgorde op de inschrijflijst is bij het toewijzen van de handicarts bepalend. Via Golf Genius kan ruim van tevoren ingeschreven worden voor een wedstrijd. Wil je daaraan meedoen, dan is het verstandig om op tijd in te schrijven. Voor wedstrijden geldt de tijdslimiet van maximaal een week van tevoren boeken niet.
  3. Het reserveren van een handicart is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voordat je de ronde begint moet je de sleutel van de handicart ophalen bij de medewerkers van het restaurant. Je moet dan de pas als borg inleveren bij de medewerker, je betaalt je bijdrage en vervolgens ontvang je de sleutel van de handicart. Na afloop controleer je of de buggy is opgeruimd, je levert de sleutel in en de medewerker geeft de pas terug. Let wel: de handicart moet weer klaar staan voor de volgende gebruiker.

Als je de buggy in gebruik gaat nemen staat hij onder stroom. Vergeet niet om de stekker uit de buggy te halen voordat je wegrijdt.
Ben je klaar met de ronde, dan steek je de stekker weer in het stopcontact. Dan heeft de volgende gebruiker weer een volle accu.

Tijdens het gebruik kunnen onverwachte situaties schade veroorzaken aan de buggy. Dat kan gebeuren, maar de schade verzwijgen dupeert gebruikers na jou. Meld de schade even, vul een schadeformulier in en alles wordt geregeld. De schadeformulieren liggen achter de bar in het restaurant.

Buggy’s rijden in kwetsbaar gebied en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Teeboxen, greens, voor-greens, gebied tussen bunkers en greens, ground under repair en de rough zijn verboden gebied. Rijden doen we zoveel mogelijk aan de zijkanten van de fairways.

Heb je vragen of goede tips: neem dan contact op met de handicart consul Jaap Muts.
Hij is bereikbaar via het secretariaat (e-mail secretariaat@golfclubkavel2.nl ).
Voor informatie over lid worden van de Stichting Handicart klik hier.

Gebruiksregels handicart

Gedrag- en rijregels handicarts

De handicarts zijn eigendom van de Stichting Handicart en worden ter beschikking gesteld aan houders van een gebruikerskaart. Iedere gebruiker van een handicart dient zich te houden aan de volgende ‘Gedrag- en Rij regels’:

Maximale belasting:
Twee personen. Neem geen ‘lifters’ mee. Rij voorzichtig en spaar de baan! Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit.

Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op foregreens/aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat men handicarts toelaat en waarborg uw eigen veiligheid!

Parkeer schrander
De hoeveelheid gebroken voorruiten steeg de laatste tijd onrustbarend, zodat wederom premieverhoging dreigt. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van tegenstanders of medespelers.

Bestrijd “Zwartrijden’
Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder/kaarthouder niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven voor meerijders en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen. Als het ‘zwartrijden’ onacceptabele vormen aanneemt, zal de Stichting zich genoodzaakt zien het basistarief te verhogen.

Laat na gebruik de handicart opgeruimd achter
Laat niet als dank rotzooi achter in de buggy. Check de kar na de rit dus even op rommel die er niet hoort. Doe afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zijn plaats, zodat ook de volgende gebruiker opgeruimd verder kan. Sluit na het gebruik van de handicart, de handicart weer aan op stroom.

Schade en storingen
In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld en een europees autoschadeformulier ingevuld te worden. Onze verzekeraar staat erop dat melding meteen ter plekke plaatsvindt en dat het formulier zo snel als enigszins mogelijk is, wordt ingevuld. Ook storingen moeten onverwijld gerapporteerd worden. Het eigen risico is € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

Voor de houders van een gebruikerspas is een schade inzittende verzekering van toepassing. Bij het gebruik van karren die eigendom zijn van de Stichting Handicart geldt deze ook voor de medepassagier.