Baanstatus

Baan open

Organisatie en reglementen

De structuur van de Club wordt gevormd door het Bestuur en de Commissies. Tenminste eenmaal per jaar, maar meestal tweemaal per jaar, wordt de ledenvergadering gehouden. Deze ‘Algemene Vergadering’ geheten bijeenkomst vormt het hoogste orgaan van de Club.

Bestuur en Commissies onderhouden intensief contact. De Club heeft met de twee belangrijkste partners – Golfbaan Kavel II Beemster en Golfschool Kavel II Beemster – periodiek overleg zodat een optimale samenwerking wordt gerealiseerd.

De ledenadministratie, financiële administratie, handicapregistratie, enz. van de Golfclub zijn verregaand geautomatiseerd, waardoor in samenwerking met de Golfbaan Kavel II Beemster sprake is van een voor de leden zeer effectieve gang van zaken.

De Algemene Vergadering en de andere bijeenkomsten van de Golfclub worden gehouden in het ‘Restaurant‘ op de Golfbaan Kavel II Beemster.

Statuten en reglementen

De organisatiestructuur en de werking van de Club zijn gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze beide teksten zijn voor het laatst in 2022 geheel geactualiseerd en in de Algemene Vergadering op 21 maart 2022 door de leden goedgekeurd.