Baanstatus

Baan open

Bestuur

Zoals alle verenigingen heeft ook Golfclub Kavel II Beemster een bestuur. Een bestuur dat uit tenminste 5 leden moet bestaan dat verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering (dus aan de leden) en werkt zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de golfclub voorschrijven.

In 2014 nam het bestuur een aantal nieuwe acties en zaken ter hand, in de wetenschap dat in deze tijd ‘het golfspel in Nederland’ echt verkocht moet worden. Zij werkten aan een club waar de leden zich thuis voelen, waar activiteiten en initiatieven zijn, waar een goede sfeer heerst en waar harmonie en respect voor elkaar de boventoon voeren. Maar ook een club die gebruikt maakt van moderne techniek zoals een up-to-date website, een adequaat geautomatiseerde administratie en een club die ruimschoots over de Beemsterdijk heen kan kijken: dus samenwerking zoekt met andere clubs en andere banen. Zo zal het huidige bestuur, dat in 2019 het stokje overnam, ook de komende jaren werken aan verbeteringen en nieuwe activiteiten, door open communicatie, met focus op groei van het aantal leden.

Zo zal het bestuur ook de komende jaren doorgaan met verbeteringen, nieuwe activiteiten, optimale communicatie en ‘wat al niet tot voordeel van de leden kan strekken’. Het besturen van een golfclub vraagt veel, heel veel tijd en inzet. En als het naar behoren gaat en de resultaten zijn er naar, dan is het mooi als er leden zijn die wel eens laten merken waardering te hebben voor al die inspanning en inzet. Gelukkig heeft onze club die leden!

VOORZITTER

Arnold van der Ven

SECRETARIS

Jan Kooij

PENNINGMEESTER

Koen Pieters

BESTUURSLID

Dick Bakker

BESTUURSLID

Frenk Saarloos